Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Öğrenci Memnuniyet Anketi 2019

Öğrenci memnuniyet anket sonuçları 20.12.2019 tarihli değerlendirmeleri içerir.

Katılımcı Sayısı 1.070

TR