Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bölüm Tanıtımı

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Tarihçe

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’nün Fakültemiz bünyesinde Zootekni Bölümünün açılması konusundaki teklifi, 28/02/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı Kanun’un 3. Maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür.  Daha sonra 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek Maddesinin 181. Maddesi gereğince kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesine geçmiştir.

Mezunların İstihdam Olanakları

Zootekni Bölümünden mezun olan Ziraat Mühendisleri üniversiteler, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, kamu ve özel bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, belediyeler, özel çiftlikler, yem fabrikaları ve benzer kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânı bulabilmekte ve hayvancılık sektöründe kendi işletmelerini kurabilmektedirler.

TR