Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Misyon ve Vizyon

Misyon

Zootekni; ekonomik olarak hayvan ve hayvan ürünleri üretmek üzere, evcil hayvanları meydana getiren, üreme ve büyüme fizyolojisi, kalıtım, türler ve ırklar, ırk özellikleri, damızlık seçimi, yetiştirme metotları, verimle çevre arasındaki ilişkiler, beslenme prensipleri gibi hayvan yetiştirme, besleme ve ıslahına ait genel problemleri, biyolojik esasları inceleyen ve ortaya koyan bir bilim dalıdır.

Bu amaçla, sahip olduğu bilgi birikimini teknolojik yenilikleri de kullanarak ulusal ve uluslararası arenada konuşturabilecek, disiplinli, özgüvenli, çözüm üretebilecek, bölge ve ülke hayvancılığına katkı sağlayacak Zooteknist Ziraat Mühendisleri yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Vizyon

Yenilikçi teknolojileri kullanarak bölge ve ülke hayvancığına katkı sağlayacak projeler üretmek, sahip olunan bilgi ve becerileri hayvancılık işletmeleri, birlikleri, kooperatifleri ve diğer ilgili kuruluşlarla paylaşıp işbirliği yaparak hayvan ıslahı, yetiştirme, besleme ve biyoteknolojik çalışmalarda öncülük yapabilmeyi hedeflemektedir.

TR