Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler;

İnsanların mutlak ihtiyaçlarının karşılanmasında vazgeçilmez sektör olan tarımsal faaliyetler içerisinde yer alan hayvancılığın en önemli fonksiyonu temel gıda maddeleri olan et, süt ve yumurta gibi ürünleri sağlamasıdır. Hayvan organizmasının insan beslenmesi için ürettiği, ikameleri mümkün olmayan bu gıda maddeleri ihtiyaç duyduğumuz tüm besin maddelerini uygun oranlarda içermektedir. Bununla birlikte çeşitli hayvanlardan elde edilen yapağı, tiftik ve deri gibi ürünler günlük yaşamımızda kullandığımız çeşitli ihtiyaç maddelerinin ve bu maddeleri işleyen sanayi birimlerinde hammadde temininde önemlidir.

Burada sıralayamayacağımız kadar çok fazla sayıda faydası olan hayvancılık ilmi ile uğraşan Zootekni Bölümü ekonomik önem taşıyan çiftlik hayvanlarının bakımı, beslenmesi, yetiştirilmesi ve ıslahı gibi konularda faaliyet gösteren bir bilim dalı olup, kamu ve özel sektör için farklı alanlarda(yem fabrikaları, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, ıslahı, beslenmesi ve gen kaynaklarının korunması ile beraber, ülke ıslah programlarında) görev alacak Zooteknistler yetiştirmektedir.

Bölüm olarak, hayvancılığa ait problemleri ortaya koyup çözüm önerileri üretebilen, teknolojik yenilikler ışığında bölge ve ülke hayvancığına katkı sağlayacak akademik bir birim olmamız yanında aynı felsefe ile, kârlı ve başarılı hayvancılığın temel prensiplerini bilip uygulayacak, meslek sorumluluğu ile hayvancılığa katkı sağlamayı hedef edinecek, duyarlı, bilinçli, yenilikçi, araştırmacı, sorgulayıcı ve özgüven sahibi eleman yetiştirecek eğitim-öğretim birimi olmak misyonumuzdur.

 

Prof. Dr. Kadir KARAKUS
Bölüm Başkanı

E-mail: kadir.karakus@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 - 1172

Özgeçmiş

Çalışma alanları: Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

TR