Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bölüm Tanıtımı

Toprak Bilimi programı

Toprak bilimi, toprak fiziği, toprak kimyası, toprak biyolojisi, tarım kimyası, toprak oluşumu ve sınıflandırması, coğrafi bilgi sistemleri, arazi yönetimi, haritalama, mikrobiyoloji, mineraloji, morfoloji, vb. Lisans ve yüksek lisans tezi ile sonuçlanan özel derslere ve araştırma çalışmalarına yöneliktir. 

İş Olanakları

Mezunlarımız, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nda, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Ziraat Bankalarında, Devlet Su İşleri’nde, Belediyelerde, resmi ve özel analiz laboratuvarlarında, gübre fabrikalarında, özel çiftlik ve seralarda, çalışma olanakları buldukları gibi, doğrudan tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmektedirler. Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun öngördüğü Toprak Etüt ve Haritalama, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Projelerinin hazırlanmasında yetkili olan Ziraat Mühendisleri sadece Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunlarıdır.

Üst Derece Programlara Geçiş:

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Fen Bilimleri Enstitüsü için Sayısal puan türünde Üniversite Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanını ve kabul edilen yabancı dillerinin birinden YDS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS veya YÖK´ün kabul ettiği diğer eşdeğer sınavlardan Üniversite Senatosunun belirleyeceği taban puanı almaları koşuluyla Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

TR