Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Misyon ve Vizyon

Misyon

Misyonumuz, hızlanan küresel değişim karşısında tarım ekosistemleri ve sürdürülebilir yönetimi hakkında bilgi üretmek ve iletmektir. Bunu, öğrencileri tarımsal ekosistemlerin idaresi için eğiterek, sürdürülebilir arazi yönetimi konusunda bilimsel araştırmalar yaparak ve paydaşlarımızın yararına genişleterek başarıyoruz.

Vizyon

Bölümümüz, büyüyen dünya nüfusu için gıda üretmek için çevresel olarak sürdürülebilir tarım sistemleri geliştirme, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletme, besin kullanım verimliliğini artırma ve toprak sağlığını iyileştirme sorunlarına çözüm aramaktadır.

TR