Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bölüm Tanıtımı

Programın Amacı

Tarım ekonomisi, uygulamalı bir sosyal bilimdir. Toprak, emek, sermaye ve girişimcilik gibi kıt üretim faktörlerinin üretimde etkin olarak kullanılması ve elde edilen ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesini amaçlar. Bu bağlamda ekonomi ve işletmede uygulanan ilke ve yöntemlerin tarım, gıda ve tarımsal girdi sektörlerine uygulanması konularına eğilir. Ekonomide olduğu gibi, tarım ekonomisi de neden-sonuç ilişkilerini araştırır. Bilimsel metotları ve ekonomik teoriyi kullanarak tarım, gıda ve tarımsal girdi sektörlerinin ve tarımsal işletmelerin problemlerini çözmeye çalışır. Tarım Ekonomisi Bölümü eğitim programının hedefi öğrencilere tarım işletmeciliği ve kaynak ekonomisinin temel ilke ve kavramlarını öğretmektir.

Programın Kapsamı

Tarım ekonomisi tarım, işletmecilik, politika, ekonomi, pazarlama ve yönetim gibi konularla ilişkili olmasının yanı sıra, çevre bilimleri ve tüketici davranışı gibi konularla da ilişkilidir. Tarım ekonomisti, hem tarımın teknik konularında (bahçe bitkileri, tarla bitkileri, hayvancılık, tarım ürünleri teknolojisi gibi) hem de ekonomi bilimi, işletmecilik, pazarlama, kooperatifçilik, proje hazırlama, tarımsal yayım, tarım politikaları, planlama, finansman ve muhasebe gibi temel konularda bilgi sahibi olmaktadır. Tarımsal işletmelerin yönetimi, organizasyonu ve planlanması, tarım ürünlerinin pazarlanması, üreticilerin örgütlenmesi, tarım, gıda ve tarımsal girdi üretimine ilişkin yatırım projelerinin fizibilite raporlarının hazırlanması, tarımda muhasebe kayıtlarının tutulması, tarımın finansman sorunlarının çözümü, tarım politikalarının etkilerinin değerlendirilmesi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, tarımsal yayımın geliştirilmesi, gıda işletmelerinin yönetimi ve organizasyonu, tarımsal arazilerin kıymet takdiri vb. konular Tarım Ekonomisinde okutulan başlıca derslerin kapsamı içindedir.

Program Çıktıları

Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olan öğrencilerin elde edeceği çıktılar şu şekildedir.

 • Tarım bilimlerinin teorik ve pratik bilgilerine sahip olur, bilgiyi kullanmayı ve paylaşmayı bilir.
 • Tarımın sorunlarına vakıf olarak iktisadi çözümler geliştirir.
 • Tarımsal ekonomideki gelişmeleri bilir ve analiz eder.
 • Tarımsal araştırmaların kurgulanması ve yürütülme sürecini bilir.
 • Tarım işletmelerinin sorunlarını saptar, proje geliştirir ve üretim planları yapar.
 • Tarım ekonomisi alanına yönelik problemleri çözmek için gerekli sayısal yöntemleri kullanır.
 • Birlikte iş yapabilme yeteneğine sahiptir ve bunu paydaşlarına gösterir.
 • Kırsal sosyolojiye vakıftır ve iletişim yeteneği güçlüdür.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini, sahada etkin kullanır.
 • Alanı ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına hakimdir.
 • Kamu tarım politikalarının paylaşılmasına yönelik yöntemleri bilir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olarak sektörle ilgili gelişmeleri sürekli takip eder.
TR