Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler;

Tarım Ekonomisi, Ziraat Mühendisliği formasyonunun yanı sıra tarımsal problemlere iktisadi teorileri kullanarak çözüm bulmaya çalışan sosyal bilim olması nedeniyle Ziraat Fakültesi`nin diğer bölümlerinden farklı bir konumdadır. Tarımın teknik yönü dışındaçiftlik yönetimi, üretim planlaması, tarımsal politika, tarım ürünlerinin pazarlaması, kırsal kalkınma, tarımsal değer biçme ve uluslararası tarım ticareti gibi çalışma alanları, bölümün tarımın tüm faaliyet kollarıyla ilgili olduğunu açıkça göstermektedir.

Ülkelerin ekonomik gelişmelerine paralel olarak tarım sektörü de gelişmekte ve tarımın problemleriteknik ağırlıklı olmaktan yavaş yavaş çıkıp, ekonomik ve sosyal nitelikli problemler haline dönüşmektedir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi üretici ve tüketici refahının artırılması, yeni üretim teknolojileri kullanımı, destekleme politikalarının etkinliğinin ortaya konulması gibi birçok konunun yanında tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ekonomik ve sosyal yönü ağırlık kazandığından önümüzdeki yıllarda Tarım Ekonomisi bölümünde eğitim almış ve kendini geliştirmiş Tarım Ekonomistlerine önemli ölçüde ihtiyaç duyulacağı görülmektedir.

Bu nedenle Tarım Ekonomisi Bölümü olarak; ekonomi biliminin prensiplerini kullanarak, tarım sektörünün gelişmesi için tarımın güncel ekonomik problemlerine yönelik bilgi üretmek ve üretilen yararlı bilgileri yaymak amacıyla Tarım Ekonomisi temeline dayalı güçlü bir eğitim programı oluşturarak tarım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda eğitim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Prof.Dr.Orhan GÜNDÜZ
Öğretim Üyesi

E-mail: orhan.gunduz@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 - 1154

Özgeçmiş

Çalışma alanları: Tarım İşletmeciliği, Tarımsal Pazarlama, Tarım Politikası

TR