Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Sıkça Sorulan Sorular

Bitki Koruma Bölümü nedir?

Bitki Koruma Bölümü, dört yıllık bir eğitim süresince, tarım alanlarında ekonomik kayıplara neden olan zararlı böcekler, yabancı otlar ve hastalık etmenlerine karşı günümüzün en gelişmiş yöntemlerini kullanarak mücadele edebilecek bilgi, donanım ve deneyime sahip, “Ziraat Mühendisleri” yetiştiren Ziraat Fakültesinin bir bölümüdür. 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünün diğer Bitki Koruma Bölümlerinden farkı nedir?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, sürekli gelişen bilim, bilgi, araştırma ve teknolojiyi izleyerek bu gelişmeleri hızla eğitim ve öğretimine uygulamaya önem vermektedir. Bulunduğu coğrafyadaki tarımsal potansiyelde dikkate alındığında, bu alanda hissedilen eksikliği giderecek yeni bir yaklaşım modelini yükseköğretimimize ve olumlu sonuçlarını ise üreticilerimize kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu bölümde verilen eğitimin içeriği nedir?

Bitki Koruma Bölümü 4 yıllık bir program çerçevesinde Entomoloji ve Fitopatoloji konularında ziraat mühendisi yetiştirmektedir. Programın ilk iki yılı, tarım biliminin temel zorunlu derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllar ise ağırlıklı olarak bitki koruma ile ilgili konulara ayrılmış bulunmaktadır. Program kapsamında teorik, arazi ve laboratuvar çalışmaları gibi teorik ve pratik konular yer almaktadır. Ancak bunların haricinde, birkaç seçmeli ders, öğrencilerin farklı alanlarda ilgi duydukları konulara odaklanmalarına izin vermektedir. Bitki Koruma programı, bölgemizdeki ve ülkemizdeki bitki koruma sorunlarını sadece çözme değil, öngörme yeteneğini de kazanmış, bilimsel bir yaklaşımla araştırarak çözüm önerileri oluşturabilecek mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Bu bölümü kimler, hangi özelliklere sahip kişiler tercih etmelidir?

Bitki Koruma Bölümü Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümde kültür bitkilerinde zararlı böcek, akar, nematod ve diğer hayvansal zararlılar, bitkilerde hastalığa yol açan veya zarar oluşturan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otların tanılanmaları, simptomları, yayılışları, biyolojileri, biyoekolojileri ve savaşımları konularında araştırmalar yürütülmektedir. Bitki-patojen ilişkileri, kimyasal bitki koruma ilaçlarının çevre ve insan üzerindeki etkileri, hastalık ve zararlılara karşı mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik savaşım yöntemleri üzerinde teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar akademik camia ile paylaşılmaktadır.

Bitki Koruma Bölümünü; doğayı ve canlıları seven, yaratıcı, sorgulama ve kıyaslama yapabilen, problem belirleme ve çözme becerisi olan, laboratuvar, arazi ve sera destekli ekip çalışmasına yatkın kişiler tercih etmelidir.

Mesleğin tercih edilme sıklığı nasıl? 

Bitki Koruma Bölümü mezunu Ziraat Mühendisleri önü açık bir mesleğe sahiptirler. Özellikle eğitim gördükleri alanın içeriği ve çeşitliliği dikkate alındığında iyi bir bitki koruma eğitimi alan kişinin iş konusunda diğer birçok alanla karşılaştırmalı olarak daha şanslı olacağı anlaşılabilir. 

Bu günün gelişen dünyasında, özellikle teknolojinin hayatın her kesiminde yaygın olarak kullanımları nedeniyle bitki koruma eğitimini özümlemiş mühendisler gelecekte öncelikle tercih edilecekler arasında olacaklardır.

Bölüm mezunları; Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde, Gıda Kontrol Genel Müdürlüklerinde, Araştırma Enstitüleri ve müdürlüklerinde, Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümlerinde, özel tarımsal ilaç firmalarının merkez ve bölge müdürlüklerinde, özel fide, fidan veya tohum üreten firmalarda, organik üretim yapan firmalarda, depo, ambar ve çevre sağlığı ilaçlamaları yapan firmalarda, özel ilaç bayilerinde, Meslek Odalarında, biyolojik ajan üretim şirketlerinde (tarımda biyolojik mücadele amaçlı), tarımsal danışmanlık şirketlerinde, özel tarımsal üretim firmaları gibi alanlarda istihdam edilmektedirler. 

Ziraat Fakültesi bölümlerinden hangisini tercih etmeliyim?

Ziraat Fakültesi bölümleri arasında daha iyi veya kötü ayrımı yapılamaz. Tavsiyemiz bütün Ziraat Fakültesi bölümlerinin ders içeriklerini, yaptıkları işleri ve iş alanlarını araştırıp kendinize en uygun olanı seçmeniz olacaktır.

Bölümünüzün fiziki imkanları nasıldır?

Bitki Koruma bölümü, öğrencisine geniş fiziki imkanlar sağlayan Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. Her sınıfta bulunan projeksiyon cihazı ve perdesi gibi elektronik imkanların yanı sıra fiziksel kapasitesi rahat geniş sınıflarla eğitim-öğrenim imkânı vermektedir. Bunun yanı sıra arazi uygulamaları, böcek üretim ünitesi çalışmaları, sera çalışmaları ve laboratuvar çalışmaları için yeterli altyapı imkanlarına sahip bulunmaktadır. 

Bölümünüzün staj imkanları nelerdir?

Bölümümüzde staj zorunlu olup isteyen öğrencilerimiz kendi bölümünde yada diğer üniversitelerin Bitki Koruma Bölümlerinde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinde, büyük ilaç firmalarında veya bölümümüzün uygun göreceği bölümümüz ile alakalı diğer yerlerde staj yapabilmektedirler. 

Bölümünüzün eğitim dili nedir? 

Bölümümüzde eğitim dili Türkçedir. Ancak öğrencilerimizin eğitim-öğretim hayatları boyunca deneyimlerinin artması ve profesyonel hayatlarına en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için İngilizce kaynaklardan yararlanmaları da beklenmektedir. Bölümümüz müfredatında yer alan İngilizce I ve II derslerine ek olarak dört dönem boyunca (2021 yılından itibaren 2 dönem boyunca) Mesleki İngilizce eğitimi de sunulmaktadır.

TR