Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Eğitim Komisyonu

Eğitim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Erçin OKSAL
Başkan

E-posta: ercin.oksal@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 - 1147

Özgeçmiş

Çalışma alanları: Fitopatoloji

Dr. Öğr. Üyesi Olcay BOZDOĞAN
Üye

E-mail: olcay.bozdogan@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 - 1168

Özgeçmiş

Çalışma alanları: Fitopatoloji

Dr. Öğr. Üyesi Osman UYSAL
Üye

E-mail: osman.uysal@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 - 1149

Özgeçmiş

Çalışma alanları: Tarım İşletmeciliği, Tarımsal Pazarlama

Dr. Öğr. Üyesi Rabia KÜÇÜK
Üye

E-mail: rabia.kucuk@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 - 1239

Özgeçmiş

Çalışma alanları: 

TR