Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Hakkımızda

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda, üstlenmiş olduğu misyona uygun olarak pratik öğretim metotlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı nitelikli eğitim – öğretim hizmetlerinin yanında bilimsel araştırma çalışmaları yapan, üretilen bilginin topluma aktarılmasına yönelik faaliyetler düzenleyen bir kurumdur.

Bilimsel performansı sürekli artış trendi gösteren Ziraat Fakültesi, tarımsal öğretim temasını ön plana çıkarmış bir akademik birim olarak bölgenin marka değeri en yüksek olan kurumu olma yolunda geleceğe daha güvenli ve emin adımlarla ilerlemektedir.

Bilimsel araştırma, nitelikli eğitim ve uygulama işlevlerini yürüterek ülkemize ve toplumumuza hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek, doğal kaynaklarımızı koruyarak, çevreye dost sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak, çağdaş uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek yapıda, ülke ve topluma yararlı kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, ülke ekonomisinin gelişimi için bilgiye ulaşmayı, yaymayı görev edinen  mühendisler yetiştirerek, insan sağlığını gözeten güvenilir gıda üretimine katkı sağlamaktır.

Bu bağlamda, Bilimsel araştırmalar, nitelikli eğitim ve yayım faaliyetlerinde ziraat ve doğa bilimleri alanında ulusal ve evrensel boyutta örnek gösterilen, mensubu olmaktan gurur duyulan bir fakülte olmak ve il, bölge, ulus ve dünya insanlarının yararına çalışmak için; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi doğru yerdir.

TR