Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Fakülte Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Hakan YILDIRIM
Dekan V.

E-mail: hakan.yildirim@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 - 1243

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hüseyin KARLIDAĞ
(Üye) (Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı) (Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Bşk.)

E-mail: huseyin.karlidag@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 - 1247

Özgeçmiş

Çalışma alanı: Meyve Yetiştirme ve Islahı

Prof. Dr. Hikmet Murat SİPAHİOĞLU
(Üye) (Bitki Koruma Bölüm Başkanı) (Fitopatoloji Anabilim Dalı Bşk.)

E-mail: murat.sipahioglu@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 - 1138

Özgeçmiş

Çalışma alanları: Fitopatoloji

Prof. Dr. Orhan GÜNDÜZ
(Üye) (Tarım Ekonomisi Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı)

E-mail: orhan.gunduz@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 - 1154

Özgeçmiş

Çalışma alanları: Tarım İşletmeciliği, Tarımsal Pazarlama, Tarım Politikası

Prof. Dr. Ergün DOĞAN
(Üye) (Sebze Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Bşk.)

E-posta: ergun.dogan@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 - 1190

Özgeçmiş

Çalışma alanı: Sulama Sistemleri

Prof. Dr. Kadir KARAKUŞ
(Üye) (Zootekni Bölüm Başkanı)

E-mail: kadir.karakus@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 - 1172

Özgeçmiş

Çalışma alanları: Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil YANARDAĞ
(Üye) (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl. Bşk.)

E-posta: ibrahim.yanardag@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 - 1221

Özgeçmiş

Çalışma alanları: Toprak Bilimi, Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği, Toprak Ekolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARACAOĞLU
(Üye) (Entomoloji Anabilim Dalı Bşk.)

E-mail: mehmet.karacaoglu@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 - 1141

Özgeçmiş

Çalışma alanları: Entomoloji

Eyüp ARSLAN
Bitki Koruma Bölümü (Öğrenci Temsilcisi)
Mahmut Halit YEDİKARDEŞ
Bahçe Bitkileri Bölümü (Öğrenci Temsilcisi)
Berrin GEL
Tarım Ekonomisi Bölümü (Öğrenci Temsilcisi)
TR