Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bölüm Başkanının Mesajı

Türkiye, dünyada Bahçe Bitkileri üretim potansiyeli yüksek ülkelerden biridir. Üretim, işleme, pazarlama ve tüketim zincirindeki tüm aşamalarıyla birlikte ele alındığında, Bahçe Bitkileri bugün milyonlarca insanımızın geçim kaynağını teşkil eden ve tarımsal ihracatımıza önemli katkılar sağlayan büyük bir sektördür. Bilhassa son yıllarda ülkemizde tarım sektöründe yaşanan gelişmeler ve yeni açılımlar, tarımın toplumun büyük bir kısmını etkileyen ve gündemde olan bir alan olduğunu göstermektedir.  

Diğer yandan, günümüzde toplumlar sağlıklı beslenmek ve sağlıklı yaşamak konusunda artık daha bilinçli hareket etmektedirler. Bu yüzden, yetiştirilen ürünlerin verimliliği yanında kaliteli, standartlara uygun ve sağlıklı olmaları da talep edilmektedir. Bu taleplerin karşılanmasında, tarımsal araştırmaların ve gelişmelerin etkileri söz konusudur.  

Bahçe Bitkileri alanında yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak, bir yandan bilimsel araştırmalar yürüten bölümümüz, diğer yandan verdiği lisans eğitimiyle, ilgili sektörlere ‘Ziraat Mühendisleri’ yetiştirmektedir. Dört yıllık bir eğitim ve öğretim sürecini tamamlayan mezunlarımızla, ülkemizin çeşitli kurum ve kuruluşlarında veya ilgili sektörlerin herhangi birinde çalışırken karşılaşabilirsiniz.

Ülkemizin değişik yerlerinden gelen öğrencilerimiz bölümümüzde huzurlu bir çalışma ortamında öğrenimlerini sürdürmektedirler.

TR