Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

LABORATUVARLAR

ENTOMOLOJİ LABORATUVARI

Terim olarak “Böcek Bilimi” anlamına gelen Entomoloji, zoolojinin bir dalıdır. Böceklerin çoğunun zamanla kültür bitkilerinde önemli ekonomik kayıplar oluşturmaları sebebiyle ayrı bir bilim dalı halinde gelişmiştir. Böcekleri içinde bulunduran ve hayvanlar âleminin en kalabalık sınıfı olan Insecta, bir milyonu aşkın türün yanı sıra, en az o kadar da tanımlanmamış böcek türünü kapsar. Böylesine zengin bir tür çeşitliliği gösteren böcekler doğal olarak insan yaşamında öbür hayvanlardan çok daha büyük bir önem taşır. Entomoloji laboratuvarında kültür bitkilerinde zararlı böcekler, akarlar ve mücadele yöntemleri ile biyolojik mücadele çalışmaları yürütülmektedir. İnceleme sonucunda üründe herhangi bir zararlı tespit edilirse mevcut teşhis anahtarları kullanılarak etmen teşhis edilmekte ve bitki veya ürünün temiz ya da bulaşık durumu tespit edilmektedir.

HERBOLOJİ LABORATUVARI

Herboloji labratuvarında tarım ve tarım dışı alanlardaki yabancı otlar konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bununla birlikte, yabancı otlarda herbisitlere dayanıklılığının tespiti, yeni herbisit uygulama tekniklerinin geliştirilmesi, yabancı otlar ve yüksek parazit bitkilerin teşhislerinin yapılması, yabancı ot herbaryumu ve tohum koleksiyonunun yapılması, herbisitlerin doz düşürme veya artırma çalışmaları, yabancı otlarda biyolojik mücadele ile ilgili araştırmalar, istilacı bitki türleri ve mücadelesine yönelik araştırmalar, herbisitlerin yan etki çalışmaları gibi konularda araştırmalar yürütülmektedir.

 

MİKOLOJİ LABORATUVARI

Mikoloji laboratuvarlarının genel olarak kültür bitkilerinde hastalıklara neden olan fungal (mantari) etmenlerin tespiti ve tanısını yapmak, bu etmenlerin yayılışını ve mücadele yöntemlerini belirleme, elde edilen sonuçları bilimsel yayınlarla ve eğitimlerle uygulamaya sunma, bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinliklerini araştırma, pestisitlerin doz düşürme veya artırma çalışmalarını yapma, üreticilerden gelen sorunları değerlendirerek çözüm yollarını araştırma gibi çalışmalar yürütülmektedir.

MİKROSKOP LABORATUVARI

Mikroskop Laboratuvarında öğrencilerimiz, bölüm derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak kullanma olanağına sahip olurlar. Bu laboratuvar Lisans öğrencilerinin yanı sıra, lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimizin de tez çalışmalarında, projelerinde ve araştırmalarında öğretim elemanları ile birlikte çalıştıkları bir laboratuvar niteliğindedir.

VİROLOJİ LABORATUVARI

Viroloji laboratuvarında, bitkilerde hastalığa ve ürün kaybına yol açan virüs, viroid ve fitoplazma hastalıkları ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Laboratuvarda yer alan farklı ekipmanlar yardımı ile serolojik ve moleküler teknikler kullanılarak hastalık etmenlerinin tespiti ve tanısı yapılmaktadır. Bitkilerde tespit edilen virüslerin izolasyonu, tanısı, korunma, epidemiyolojisi ve patogenezleri hakkında çalışmalar yürütülmektedir.

 

TR