Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Misyon ve vizyon

MİSYON

Ulusal ve uluslararası boyutta bitki koruma sorunlarının çözümüne yönelik çözümler üretmek ve bu alanda çaba sarfedecek elemanlar yetiştirmektir. Bu misyona ulaşabilmek için tüm gayretler iki Anabilim Dalı (Entomoloji ve Fitopatoloji) içersindeki bilim dallarında sürdürmektedir.

VİZYON

Çağdaş ve kaliteli eğitim ile birlikte, sürekli gelişen, öncelikle ülkesel boyutta bitki koruma sorunlarının çözümüne katkı sağlayan, uluslararası düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği elemanları çağdaş yöntemlerle sorun çözme becerisini kazanan, mezunlarının yurt içinde olduğu kadar, uluslararası düzeyde de mesleğini yapabilen tarım ve çevre konusunda hassas Bitki Koruma Bölümü mezunu Ziraat Mühendisleri yetiştiren bir bölüm olmak, oluşturduğu eğitim programları ile ülkemiz Bitki Koruma Bölümü eğitiminde liderlik vasfını sürdürmektir.

TR