Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bölüm Tanıtımı

2013 yılında kurulan Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji ve Entomoloji ana bilim dallarından oluşmaktadır. Bitki Koruma Bölümünde, tarımsal endüstrinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, çevre ve insan sağlığı ile gıda güvenliği açısından bilinçli, bitki hekimliği alt yapısına sahip Ziraat Mühendisleri yetişmektir. Bölümüzde hastalık, zararlı ve yabancı otlar ileri teknolojiler kullanarak teşhis edilmekte, çevre ve insan sağlığına duyarlı tarımsal savaş yöntemlerini geliştirmekte ve önerilmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Laboratuvar çalışmaları ağırlıklı olarak bölüm bünyesinde bulunan laboratuvarlar, bölüm serası ve iklim kabinlerinde yürütülmektedir.

Bitki Koruma Bölümündeki Akademik Programlar

-Lisans Eğitimi,

-Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi (Fitopatoloji ve Entomoloji)

Bitki Koruma Eğitiminin ana hedeflerinden birisi öğrencileri temel ve uygulamalı bitki koruma çalışmaları ile tanıştırmaktır. Bu nedenle temel çalışmalar bitki zararlıları, hastalıkları ve kültür alanlarında zararlı olan yabancı otlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Bölümümüzde halen 7 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde bilimsel araştırma ve uygulama çalışmalarının yürütüldüğü tam donanımlı 6 laboratuvar ile 3 tam donanımlı iklim odası ve 120 m2 büyüklüğünde cam sera bulunmaktadır. Bölümümüze ait araştırma ve uygulamaların yürütüldüğü tarım arazisi ile faydalı böceklerin üretildiği insektaryum bulunmaktadır.

TR