Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tarihçe

Milli Eğitim Bakanlığının 27.05.2010 tarihli ve 8866 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 07.06.2010 tarihinde İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Ziraat Fakültesi, 9 Mayıs 2018 tarihinde 7141 numaralı kanunla kabul edilen “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında kurulmuş olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesine aktarılmıştır. Fakültemiz, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Biyosistem Mühendisliği ve Zootekni Bölümlerinden oluşmakta, bu bölümlerden Bahçe Bitkileri ve Bitki Koruma bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir. 2018-2019 Akademik yılı itibari ile fakültemize bağlı bölüm ve anabilim dallarında 404 öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam etmektedir.

TR