İdari Personel


Kazım DOĞAN
Fakülte Sekreteri

Serkan DİVARCI
Yazı İşleri Memuru
Erdal ŞAHİN
Bölüm Sekreteri


Mahmut UÇAR
Tahakkuk
Zülküf OKUŞLUK
Satın Alma ve Taşınır Kayıt