Komisyonlar

Eğitim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Erçin OKSAL (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Olcay BOZDOĞAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Osman UYSAL (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Rabia KÜÇÜK (Üye)