Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Zootekni Bölümü

Prof. Dr. Kadir KARAKUS
Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Fatih AKDEMİR
Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Ekrem AKBULUT
Dr.Öğr.Üyesi Müzeyyen KUTLUCA KORKMAZ
Öğretim Üyesi