Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Prof.Dr. Kazım GÜNDÜZ
Dekan V.
Kazım DOĞAN
Fakülte Sekreteri