Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi İ.Halil YANARDAĞ
Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Önder OTLU