Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tarım Ekonomisi

Prof.Dr.Orhan GÜNDÜZ
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYDOĞAN
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Osman UYSAL
Öğretim Üyesi