Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Komisyonlar

Eğitim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Erçin OKSAL (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Olcay BOZDOĞAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Osman UYSAL (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Rabia KÜÇÜK (Üye)