Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bitki Koruma Bölümü

Prof. Dr. Hikmet Murat SİPAHİOĞLU
Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nihat TURSUN
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Diğdem OKSAL
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erçin OKSAL
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KEÇECİ
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARACAOĞLU
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Olcay BOZDOĞAN
Öğretim Üyesi
Arş. Grv. Yücel KARAMAN
Araştırma Görevlisi