Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik personel

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyeleri

Fitopatoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hikmet Murat SİPAHİOĞLU (Bölüm Başkanı), çalışma alanı: Bitki virolojisi

Prof. Dr. Nihat TURSUN, çalışma alanı: Herboloji

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Diğdem OKSAL, çalışma alanı: Bitki virolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Erçin OKSAL, çalışma alanı: Mikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Olcay BOZDOĞAN, (Bölüm Başkan Yardımcısı), çalışma alanı: Herboloji

Araş. Gör. Yücel KARAMAN, çalışma alanı: Herboloji

Entomoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KEÇECİ, çalışma alanı: Entomoloji

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARACAOĞLU, (Bölüm Başkan Yardımcısı) çalışma alanı: Entomoloji